Ολοκληρώθηκε ο Β’ κύκλος υποβολής επενδυτικών προτάσεων στον Επενδυτικό Νόμο και ξεκίνησε ο επόμενος κύκλος υποβολής.

1Ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2013 ο Β’ κύκλος υποβολής προτάσεων στον Επενδυτικό Νόμο και άρχισε ο επόμενος κύκλος υποβολής προτάσεων που θα διαρκέσει από την 1η Νοεμβρίου 2013 έως στις 30 Απριλίου 2014.

Οι επενδύσεις που θα ενταχθούν στον Επενδυτικό Νόμο 4146/2013, θα λάβουν επιχορήγηση από 15% έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης, αλλά και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

Ο Επενδυτικός Νόμος απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων, όπως:

  • Τουριστικές επιχειρήσεις
  1. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον 3*
  2. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον 2*
  3. Ειδικές µορφές τουρισµού (συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, μαρίνες-καταφύγια τουριστικών σκαφών κ.ά).
  • Μεταποιητικές επιχειρήσεις (βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μονάδες ανακύκλωσης κ.α.).
  • Μονάδες Logistics.
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εκτός φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών πάρκων) – στις επιχειρήσεις ΑΠΕ παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές) και όχι επιχορήγηση.
  • Θερμοκήπια κ.ά.

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος προσφέρει τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως και 100% της επιχορήγησης, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

Πλήρη κατάλογο με τις επιλέξιμες δραστηριότητες, τα ποσοστά επιχορήγησης ανά περιοχή, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και άλλες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στη  διεύθυνση:

www.ependyseis.gr