Ο Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος συναντά την Ειδική Επιτροπή για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

Ο Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος συναντά την Ειδική Επιτροπή για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

 

Βρείτε παρακάτω ενημέρωση στα αγγλικά:

 

EU Commissioner Avramopoulos to attend meeting of the special committee on counter-terrorism<http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180122IPR92215/eu-commissioner-avramopoulos-to-meet-special-committee-on-counter-terrorism>