Ο κ. Γιώργος Ντάσης, μέλος για την Ελλάδα, εξελέγη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

dassis_giorgos

 

 

Ο κ. Γιώργος Ντάσης, που εξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία στις 7 Οκτωβρίου, είναι ο 31ος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), όργανο του οποίου θα ηγηθεί επικουρούμενος από δύο αντιπροέδρους, τον κ. Michael Smyth (Προϋπολογισμός) και τον κ. Gonçalo Lobo Xavier (Επικοινωνία) από το 2015 έως το 2018.

 

«Αυτή η θητεία θα είναι στην υπηρεσία των πολιτών, θα είναι πλήρως αφιερωμένη σε αυτούς. Θα κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας των πολιτών για να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ελκυστική, περισσότερο παρούσα στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων. Κατ’ αρχήν, πρέπει να αμβλύνουμε την ακραία φτώχεια, να επενδύσουμε στην απασχόληση των νέων, σε έργα υποδομών, έρευνας και καινοτομίας, και αυτό σε μαζική κλίμακα. Η Ευρώπη δεν πρέπει να αποτελεί συνώνυμο ισοπέδωσης προς τα κάτω, αλλά ανύψωσης προς τα άνω. Πρέπει να οδηγεί όλους τους πολίτες σε Βορρά, Νότο, Ανατολή και Δύση προς μια καλύτερη ζωή, αυτό που αποκαλούμε εναρμόνιση στην πρόοδο», δήλωσε ο κ. Ντάσης.

 

Το πρόγραμμα του Προέδρου για την περίοδο 2015-2018, με τίτλο «Για μια ενωμένη, δημοκρατική, αλληλέγγυα Ευρώπη ειρήνης και ευημερίας, κοντά στους πολίτες», προτείνει κατά συνέπεια πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις όσον αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ και με αποδέκτες τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, σύμφωνα με την αποστολή της ΕΟΚΕ με βάση τη Συνθήκη. Αντί να θεωρεί την Ένωση ως «δεδομένη», εφιστά την προσοχή στην σοβαρή κρίση που διαπερνά την Ευρώπη όπου η οικονομική κρίση και η κοινωνική επιδείνωση έπληξε βαθειά την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ. Κάνοντας έκκληση στο επιχειρηματικό πνεύμα, την εργατικότητα και την αλληλεγγύη, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή που παραμένει το θεμέλιο μιας δίκαιης Ευρώπης. Μέσα όπως το ελάχιστο ευρωπαϊκό εισόδημα ή η φορολογία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, ζητώντας παράλληλα την προσθήκη έκτακτου επενδυτικού σχεδίου για την ανάπτυξη και την απασχόληση και την υιοθέτηση ειδικών μέτρων οικονομικής σύγκλισης όπως ένα σύστημα κοινής έκδοσης χρεογράφων και ένα προσωρινό ταμείο για τα ευρωομόλογα.

Η ψηφιακή ενιαία αγορά, η δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και η υλοποίηση μιας πραγματικής Ένωσης ενέργειας αποτελούν επίσης προτεραιότητες για τον νέο Πρόεδρο της ΕΟΚΕ, με παράλληλη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, οι πτυχές της οποίας πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.

 

Στο πρόγραμμά του, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την προσήλωσή του σε μια Ένωση ισχυρή στην παγκόσμια σκηνή, που πρέπει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της, όχι μόνο τα οικονομικά αλλά πρωτίστως τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της απαιτήσεις. Αυτή η Ένωση έχει καθήκον να υποδέχεται τους αιτούντες άσυλο και να θέσει σε εφαρμογή μια νέα μεταναστευτική πολιτική, βασισμένη στις αρχές της αλληλεγγύης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αγώνας ενάντια στους διακινητές μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, των στόχων και των έκτακτων αναγκών, τα κράτη μέλη πρέπει να εφοδιάσουν επιτέλους την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέσα που θα της επιτρέπουν να αναλάβει δράση, με έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκρίνεται σε αυτούς τους στόχους.

Στις 21 Σεπτεμβρίου ανανεώθηκε η θητεία 350 μελών της ΕΟΚΕ συμπεριλαμβανομένων και 12 μελών από την Ελλάδα (βλ. κατάλογο).

 

Ιστορικό

 

Πρόγραμμα της προεδρίας της ΕΟΚΕ για τη θητεία 2015-2018: «Για μια ενωμένη, δημοκρατική, αλληλέγγυα Ευρώπη ειρήνης και ευημερίας, κοντά στους πολίτες» – Κατευθύνσεις για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Γιώργος Ντάσης (EL): Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, πρώην πρόεδρος της Ομάδας «Εργαζόμενοι» από το 2008 έως το 2015

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Φωτογραφίες του Προέδρου και των αντιπροέδρων

Βίντεο του Προέδρου και των αντιπροέδρων

 

Η ανανέωση της ΕΟΚΕ το Σεπτέμβριο του 2015 περιελάμβανε την εκλογή ενός Προέδρου και δύο αντιπροέδρων στις 7 Οκτωβρίου, που επιλέγονται από κάθε μία εκ των τριών Ομάδων (Εργοδότες, Εργαζόμενοι, Διάφορες δραστηριότητες) εκ περιτροπής, για θητεία δυόμιση χρόνων. Ο Πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της ΕΟΚΕ εξελέγησαν με απλή πλειοψηφία κατά την καταστατική συνεδρίαση της ολομέλειας (6-8 Οκτωβρίου 2015). Σε συνέχεια της εκλογής του, ο Πρόεδρος παρουσίασε πρόγραμμα εργασίας για τη διάρκεια της θητείας του.

Η ΕΟΚΕ αριθμεί 350 μέλη, τα οποία προέρχονται από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Επιλεγμένα από τις εθνικές κυβερνήσεις, τα μέλη της ΕΟΚΕ ορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θητεία πέντε ετών. Στη συνέχεια εργάζονται κατά τρόπο ανεξάρτητο, προς το συμφέρον όλων των πολιτών της ΕΕ. Αυτά τα μέλη δεν αποτελούν πολιτικούς ιθύνοντες αλλά εργοδότες, συνδικαλιστές και εκπρόσωποι ομάδων όπως οργανώσεων που εκπροσωπούν αγρότες, καταναλωτές και το περιβάλλον, την κοινωνική οικονομία, ΜΜΕ, ελεύθερους επαγγελματίες, ενώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία, οργανώσεις εθελοντών, ισότητας των φύλλων, νέους, πανεπιστημιακούς κλπ.

 

Κατάλογος των μελών για την Ελλάδα

ΠΑΡΗ Ειρήνη Υβόννη μόνιμη εκπρόσωπος του Γραφείου του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) στις Βρυξέλλες
ΓΚΟΦΑΣ Παναγιώτης Λεωνίδας μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δημήτρης πρώην Α΄ αντιπρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) και πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)
ΝΤΑΣΗΣ Γεώργιος ειδικός σύμβουλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ Σπύρος πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
ΚΟΛΥΒΑΣ Ιωάννης γενικός διευθυντής της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ)
ΚΕΚΕΛΕΚΗ Ευαγγελία γενική γραμματέας του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ)
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Ιωάννης πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ.)
ΠΕΠΠΑ Αικατερίνη αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.)

 

Περισσότερες πληροφορίες

http://www.eesc.europa.eu/