Ο Πρόεδρος κ. Juncker προτίθεται να αναθέσει το χαρτοφυλάκιο για θέματα Ασφάλειας της ΕΕ στον Sir Julian KING

giounkerΟ Πρόεδρος κ. Juncker ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αναθέσει το χαρτοφυλάκιο για θέματα Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Security Union) στον Sir Julian KING, υποψήφιο Επίτροπο από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για την Ασφάλεια της Ένωσης θα συμβάλει στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια το οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Απριλίου 2015.

Επίσης ο Πρόεδρος κ. Juncker απέστειλε στον Sir Julian King επιστολή, όπου αναφέρονται  λεπτομερώς οι κυριότεροι στόχοι και τα καθήκοντά τους ως Επιτρόπου για θέματα Ασφάλειας της Ένωσης.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος  κ. Juncker απευθύνει επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz, με την οποία τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να αναθέσει στον Sir Julian King το χαρτοφυλάκιο για θέματα Ασφάλειας της Ένωσης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2707_en.htm> (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)