Παράταση Προσκλήσεων – Προκηρύξεων ΕΣΠΑ

espaΠρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Παράταση προθεσμίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

7/4/2016 – 8/7/2016, ώρα 17:00

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Παράταση προθεσμίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

29/3/2016 – 4/7/2016, και ώρα 17:00

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.