Παρουσιάσεις εισηγητών της Ενημερωτικής Εκδήλωσης με θέμα: «ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Νέα Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 στο Ε.Β.Ε.Α.

espaΣε συνέχεια της Ενημερωτικής Εκδήλωσης με θέμα: «ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Νέα Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016, στο Ε.Β.Ε.Α., σε συνδιοργάνωση των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Ε.Β.Ε.Α., του Δήμου Αθηναίων και του Ελληνικού Ιδρύματος  Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και αφορούσε τις νέες  προκηρύξεις των τεσσάρων προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, παρατίθενται οι παρουσιάσεις των εισηγητών της εν λόγω εκδήλωσης.

 

  1. «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

  1. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

 

  1. «Αναβάθμιση πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές»

 

  1. «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχομένων Υπηρεσιών»