Προεδρικές εκλογές του ΕΚ: εκλέχθηκαν οι 14 Αντιπρόεδροι και οι 5 Κοσμήτορες

Σε συνέχεια της εκλογής του νέου Προέδρου του ΕΚ την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές εξέλεξαν τους 14 Αντιπροέδρους του Κοινοβουλίου. Οι υποψήφιοι έπρεπε να συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων προκειμένου να εκλεγούν. Οι Αντιπρόεδροι προέρχονται από έξι πολιτικές ομάδες του ΕΚ και μεταξύ τους είναι και ο Έλληνας ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης (Ευρ.Ενωτ.Αριστερά). Το ΕΚ εξέλεξε την Τετάρτη το απόγευμα και τους 5 Κοσμήτορές του.

 Οι Αντιπρόεδροι που εκλέχθηκαν στον πρώτο γύρο:

 

  1. Mairead McGUINNESS (ΕΛΚ, Ιρλανδία) 466
  2. Bogusław LIBERADZKI (Σοσιαλιστές, Πολωνία) 378
  3. David-Maria SASSOLI ( Σοσιαλιστές, Ιταλία) 377
  4. Rainer WIELAND (ΕΛΚ, Γερμανία) 336
  5. Sylvie GUILLAUME (Σοσιαλιστές, Γαλλία) 335
  6. Ryszard CZARNECKI (ΕΣΜ, Πολωνία) 328
  7. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO (ΕΛΚ, Ισπανία) 323
  8. Evelyne GEBHARDT (Σοσιαλιστές, Γερμανία) 315
  9. Pavel TELIČKA (Φιλελεύθεροι, Τσεχία) 313
  10. Ildikó Gall-Pelcz (ΕΛΚ, Ουγγαρία) 310

Ψήφισαν στον πρώτο γύρο: 680

Λευκά ή άκυρα: 62

Έγκυρα: 618

Απόλυτη πλειοψηφία: 310

 

Οι Αντιπρόεδροι που εκλέχθηκαν στον δεύτερο γύρο:

 

1. Ioan Mircea Pasçu (Σοσιαλιστές, Ρουμανία) 517

2. Δημήτριος Παπαδημούλης (Ευρ.Ενωτ.Αριστερά, Ελλάδα) 469

3. Ulrike Lunacek (Πράσινοι, Αυστρία) 441

4. Alexander Graf Lambsdorff (Φιλελεύθεροι, Γερμανία) 393

 

Ψήφισαν στον δεύτερο γύρο: 672

Λευκά ή άκυρα: 34

Έγκυρα: 638

Απόλυτη πλειοψηφία: 320

 

Οι πέντε Κοσμήτορες του ΕΚ που εκλέχθηκαν την Τετάρτη το απόγευμα είναι οι εξής:

Elisabeth Morin-Chartier (ΕΛΚ, Γαλλία) 459

Andrey Kovatchev (ΕΛΚ, Βουλγαρία) 432

Vladimir Manka (Σοσιαλιστές, Σλοβακία) 332

Catherine Bearder (Φιλελεύθεροι, ΗΒ) 313

Karol Karski (ΕΣΜ, Πολωνία) 213