Προκήρυξη Βραβείων για την Πολιτιστική Κληρονομιά “Europa Nostra 2014”

nostraΤα βραβεία Europa Nostra υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Πολιτισμός» της ΕΕ, το οποίο έχει επενδύσει πάνω από 32 εκατ. ευρώ για τη συγχρηματοδότηση σχεδίων πολιτιστικής κληρονομιάς από το 2007.  Υποστήριξη παρέχουν, επίσης, και άλλα προγράμματα της ΕΕ, όπως: Το ΕΤΠΑ, το οποίο διέθεσε έξι (6) δισ. ευρώ για τον πολιτισμό κατά την περίοδο 2007 – 2013. Από το ποσό αυτό, 3 δισ. ευρώ προορίζονται για την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 2,2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών, ενώ 775 εκατ. ευρώ διατίθενται για τη συγχρηματοδότηση πολιτιστικών υπηρεσιών, όπως επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στις καλές τέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά.

Τα βραβεία ανταμείβουν τα καλύτερα έργα διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, αυξάνοντας την προβολή τους μεταξύ των επαγγελματιών, των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων και του ευρύτερου κοινού. Αποσκοπούν, επίσης, στην προώθηση υψηλών προτύπων και δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας στον τομέα της διαφύλαξης μνημείων, στην τόνωση της διασυνοριακής κινητικότητας μεταξύ επαγγελματιών του εν λόγω τομέα, καθώς και στην ενθάρρυνση της εφαρμογής σχεδίων σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά σ’ όλη την Ευρώπη.

Για να είναι επιλέξιμα για το βραβείο, τα σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών. Οι νικητές επιλέγονται από ειδικές, ανεξάρτητες κριτικές επιτροπές σε τέσσερις κατηγορίες:

  • Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Έρευνα
  • Ειδικές υπηρεσίες διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς από άτομα ή και οργανώσεις
  • Εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση

Ο όρος «πολιτιστική κληρονομιά» νοείται υπό ευρεία έννοια και περιλαμβάνει:

  • Κτίρια ή ομάδες κτιρίων σε αγροτικό ή αστικό περιβάλλον
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τεχνικά έργα και συναφείς χώρους
  • Πολιτιστικά τοπία: ιστορικά πάρκα και κήποι, ευρύτερες περιοχές σχεδιασμένου τοπίου ή περιοχές πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και/ή γεωργικής σημασίας
  • Αρχαιολογικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης της υποβρύχιας αρχαιολογίας
  • Έργα τέχνης και συλλογές: συλλογές καλλιτεχνικής και ιστορικής σημασίας ή παλιά έργα τέχνης

Το βραβείο μπορούν να το διεκδικήσουν τοπικές κοινότητες, εθελοντές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αρχιτέκτονες, ΜμΕ και άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά από τις 37 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Πολιτισμός» της ΕΕ, δηλαδή τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης, χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Λιχτενστάιν και Νορβηγία), υπό προσχώρηση και υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες (Τουρκία, Ισλανδία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο) και πιθανές υποψήφιες χώρες (Σερβία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη και Αλβανία).

Η Επιτροπή διαθέτει για το βραβείο 200.000 ευρώ (60% του συνολικού προϋπολογισμού). Η Europa Nostra αναλαμβάνει να καλύψει τον υπόλοιπο προϋπολογισμό. Η συμβολή της Επιτροπής καλύπτει τη διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ταξιδιού και διαμονής για τα μέλη των κριτικών επιτροπών, των δραστηριοτήτων προβολής, περιλαμβανομένων των δημοσιεύσεων και των δαπανών που αφορούν την ίδια την τελετή.

Εξειδικευμένες κριτικές επιτροπές που απαρτίζονται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη αξιολογούν τα σχέδια που ορίστηκαν στις ανωτέρω τέσσερις κατηγορίες βραβείων. Οι νικητές λαμβάνουν αναμνηστική πλάκα ή έπαθλο. Οι έξι νικητές Grand Prix λαμβάνουν, επίσης, 10.000 ευρώ ο καθένας.

Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται μέχρι στις 9 Σεπτεμβρίου 2013.

Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης, διατίθενται από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2014/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του ανωτέρω ευρωπαϊκού προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, (Τριπόδων 28, Τ.Κ. 10558 Πλάκα, τηλ. : 210-3225245, email: elet@ellinikietairia.gr).