Προώθηση της υλοποίησης του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας

Turkey EU FlagsΗ πρώτη συνάντηση της διοικούσας επιτροπής του μηχανισμού «διευκόλυνση για τους πρόσφυγες» στην Τουρκία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 17 Φεβρουαρίου, υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ και της Τουρκίας με συμβουλευτική ιδιότητα. Τα πρώτα σχέδια για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη στήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων στην Τουρκία πρόκειται σύντομα να υποβληθούν στις αρμόδιες επιτροπές. Η επιτροπή ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εντολή να υλοποιήσει αμέσως τη συνεισφορά του 2016 από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να παράσχει την επειγόντως απαιτούμενη ανθρωπιστική βοήθεια και την υποστήριξη της πρόσβασης των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση στην Τουρκία. Τα πρώτα σχέδια για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού δρομολογούνται ήδη, για να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας βοήθεια στα άτομα που την έχουν περισσότερο ανάγκη το συντομότερο δυνατόν. Η ταχεία ανάπτυξη του μηχανισμού είναι μέρος της συνολικής προσέγγισης για την επίλυση της προσφυγικής κρίσης για την οποία δεσμεύτηκαν οι ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο <http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/2/40802208950_en_635914494600000000.pdf>. Με το μηχανισμό αυτό θα υλοποιηθεί στην πράξη η ευρωπαϊκή δέσμευση όσον αφορά την κινητοποίηση νέων κονδυλίων για τη στήριξη των προσφύγων, σύμφωνα με το κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας.