Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020» για την υποστήριξη έργων λογοτεχνικής μετάφρασης

creative_europeΣας ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση για την υποστήριξη έργων λογοτεχνικής μετάφρασης του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020» είναι διαθέσιμη εδώ.

 

 

Call for proposals : EACEA 13/2016

 

Καταληκτική Ημερομηνία : 27.04.2016,  ώρα : 12:00 (ώρα Βρυξελλών)

 

 

Πληροφορίες:
Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη»

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ερμού 17, 105 63 Αθήνα

Τηλ.: 210-3230894, 210-3313848

Fax: 210-3310796