Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα act4Greece που υλοποιείται με την πρωτοβουλία και την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας και άλλων σημαντικών στρατηγικών εταίρων

act4GreeceΤο Πρόγραμμα act4Greece που υλοποιείται με την πρωτοβουλία και την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας και των στρατηγικών εταίρων:  Ίδρυμα Ωνάση, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, προσκαλεί ενδιαφερόμενους φορείς (νομικά πρόσωπα*) να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη δράσεών τους στην πλατφόρμα χρηματοδότησης crowdfunding www.act4greece.gr, σε έναν από τους παρακάτω άξονες του Προγράμματος:

 

  • Πρόνοια, υγεία και αλληλεγγύη

 

  • Πολιτισμός και πολιτιστική επιχειρηματικότητα

 

  • Νεανική και καινοτόμος επιχειρηματικότητα

 

  • Έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση

 

Οι επιλεγείσες δράσεις θα ενταχθούν στην πλατφόρμα crowdfunding του Προγράμματος act4Greece μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2016.

Η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31/05/2016 και ώρα 11:00 π.μ. Μετά τη προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

*Νομικά πρόσωπα με εμπορικό σκοπό μπορούν να είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης, εφόσον η προτεινόμενη δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους και συνεργάζονται με φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης.