Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός EACEA 29/2015: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

creative_europeΣας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η νέα πρόσκληση   υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός EACEA 29/2015: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας, που αφορά σχέδια διακρατικής συνεργασίας με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 7 Οκτωβρίου 2015.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά όλα τα σχετικά εγχειρίδια κατευθυντηρίων οδηγιών που θα βρουν στην ιστοσελίδα της EACEA πριν την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησής τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en