Σένγκεν: Το Συμβούλιο εγκρίνει πρόταση της Επιτροπής για τα επόμενα βήματα άρσης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα

schengenΤο Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση των αναλογικών ελέγχων σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα του Σένγκεν, και συγκεκριμένα στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Νορβηγία για μέγιστη περίοδο έξι μηνών. Οι εν λόγω χώρες έχουν ήδη θεσπίσει εθνικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση της απειλής για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια που προκύπτει από τις δευτερογενείς μετακινήσεις παράτυπων μεταναστών. Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή πρότεινε την επέκταση αυτών των μέτρων, σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, καθώς, παρά τις σημαντικές προόδους που σημειώθηκαν από την Ελλάδα, δεν κατέστη δυνατόν να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο τρόπο όλες οι σοβαρές ελλείψεις που εντοπίστηκαν εντός της τρίμηνης προθεσμίας. Τα μέτρα αυτά, τα οποία προβλέπονται από τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, αποτελούν ασφαλιστική δικλείδα για τη συνολική λειτουργία του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.  Στόχος είναι η άρση όλων των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων και η επιστροφή στην ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν πριν από το τέλος του 2016, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας «Επιστροφή στο Σένγκεν».

 

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες δελτίου τύπου εδώ.