Στις 10 Σεπτεμβρίου του 2013, εγκαινιάστηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ενημερωτική εκστρατεία ενόψει των ευρωεκλογών του 2014.

draseΗ εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, ενόψει της διεξαγωγής των Ευρωεκλογών το Μάιο του 2014, θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές και μέχρι την εκλογή, από το Κοινοβούλιο που θα έχει προκύψει, του νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο μεγαλύτερο μέρος της, η νομοθεσία αρχίζει πια σήμερα την πορεία της στο επίπεδο της ΕΕ κι αυτό καθιστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξίσου ισχυρό, όσο τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ψηφοφόροι χρειάζεται να γνωρίζουν ποιες αποφάσεις λαμβάνονται στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο και πώς μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις αυτές.

Η εκστρατεία θα έχει τέσσερις φάσεις:

  • Η πρώτη φάση ξεκινά τώρα με τον παρουσίαση των βασικών της αρχών, που είναι αρθρωμένες γύρω από το σύνθημα: «Μπορείς να δράσεις, να αντιδράσεις, να επηρεάσεις». Η φάση αυτή έχει σα στόχο να εξηγήσει τις νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  το τι σημαίνουν οι αρμοδιότητες αυτές για οποιονδήποτε ζει στην ΕΕ.
  • Η δεύτερη φάση που θα διαρκέσει, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014, θα τονίσει πέντε βασικά θέματα – την οικονομία, την απασχόληση, την ποιότητα ζωής, το χρήμα και τη θέση της ΕΕ στον κόσμο – με μια σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις.
  • Η τρίτη φάση που είναι η καθαυτή προεκλογική εκστρατεία, αρχίζει το Φεβρουάριο του 2014 και θα εστιασθεί στις ημερομηνίες της ψηφοφορίας, 22 έως  25 Μαΐου, οι οποίες θα προστεθούν και στο σχετικό λογότυπο,  καθώς θα πλησιάζει ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών.
  • Η τελική φάση που αφορά στο διάστημα μετά τις εκλογές, θα εστιασθεί στο νέο Κοινοβούλιο, την εκλογή του επόμενου προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ανάληψη των καθηκόντων της Επιτροπής.

Το λογότυπο, με κεντρικό θέμα το moto «Μπορείς να δράσεις, να αντιδράσεις, να επηρεάσεις», τονίζει πόσο σημαντικό είναι για τους πολίτες η συμμετοχή τους στις Ευρωπαϊκές Εκλογές, καθώς μέσω της ψηφοφορίας μπορούν να ασκήσουν την θεσμική τους εξουσία και να συν-διαμορφώσουν το μέλλον όχι μόνο της ΄Ενωσης, αλλά και της Ευρώπης.

 

Περισσότερες πληροφορίες,  μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/press-release