Συγκρότηση Ομάδας Δράσης για τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και διορισμός αναπληρωτή επικεφαλής διαπραγματευτή

brexitΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συγκροτήσει μια Ομάδα Δράσης για την προετοιμασία και την διενέργεια των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τη συνέχεια του διορισμού, από τον Πρόεδρο Γιούνκερ, στις 27 Ιουλίου 2016, του Μισέλ Μπαρνιέ ως επικεφαλής διαπραγματευτή, επιφορτισμένου με τις διαπραγματεύσεις του άρθρου 50 και της συναφούς Ομάδας Δράσης.

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να διορίσει την κα Σαμπίν Βέυαντ, σημερινή αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια στην Γενική Διεύθυνση Εξωτερικού Εμπορίου της Επιτροπής ως αναπληρώτρια επικεφαλής διαπραγματευτή από την 1η Οκτωβρίου 2016.

Πλήρες δελτίο τύπου στα αγγλικά.