Συζήτηση με τους θρησκευτικούς ηγέτες για τη μετανάστευση, την ενσωμάτωση και τις ευρωπαϊκές αξίες

islam-europeΟ πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φρανς Τίμερμανς, φιλοξένησε την 12η ετήσια συνάντηση υψηλού επιπέδου με θρησκευτικούς ηγέτες από ολόκληρη την Ευρώπη με θέμα «Μετανάστευση, ενσωμάτωση και ευρωπαϊκές αξίες».

Οι συζητήσεις κάλυψαν θέματα από τις προκλήσεις που θέτουν ο λαϊκισμός και η μισαλλοδοξία έως τον ζωτικό ρόλο της εκπαίδευσης και τον αντίκτυπο της δράσης στη βάση για τη βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της συνοχής στην Ευρώπη. Οι ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά με την Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές αξίες θα γίνουν αποδεκτές στο πλαίσιο της μετανάστευσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Οι θρησκευτικοί ηγέτες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της ενσωμάτωσης και της συμμετοχής όλων των μελών των κοινοτήτων τους στην Ευρώπη, ώστε να καταστούν ακέραιοι και πλήρεις Ευρωπαίοι, ανεξάρτητα από τον τόπο προέλευσης και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Μέσω του διαλόγου που διεξάγουμε θα προσδιορίσουμε τις κοινές θεμελιώδεις αξίες που μας συνδέουν, αντί της στείρας επιμονής στα θέματα που μας χωρίζουν.»

Ο Επίτροπος μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, που επίσης συμμετείχε στην εκδήλωση, δήλωσε: «Η απεύθυνση σε όλες τις κοινότητες και η προσέγγισή τους, συμπεριλαμβανομένων και των θρησκευτικών κοινοτήτων, είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας κοινωνίας συνεκτικής, χωρίς αποκλεισμούς για κανέναν. Με την άνοδο του εθνικισμού, της ξενοφοβίας και του εξτρεμισμού, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η κοινωνία μας θα παραμείνει μια ανοιχτή κοινωνία υποδοχής — ειδικά για όσους προσπαθούν να γλιτώσουν από πολέμους και έχουν ανάγκη από διεθνή προστασία — διατηρώντας παράλληλα τις βασικές αξίες και τις αρχές της.»

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεξαγόμενου διαλόγου με τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις, όπως κατοχυρώνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθ. 17 ΣΛΕΕ)· ακολούθησε η ετήσια συνάντηση της Επιτροπής με φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις, στις 30 Ιουνίου 2016.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει τακτικά συναντήσεις υψηλού επιπέδου και συζητήσεις εργασίας με εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες, καθώς και με φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις. Η σημερινή συνάντηση με τους θρησκευτικούς ηγέτες είναι η 12η στη σειρά ετήσιων συναντήσεων που δρομολόγησε η Επιτροπή το 2005. Από το 2009, ο διάλογος με εκκλησίες, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις κατοχυρώνεται στο άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Στις 7 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, όπου περιγράφεται σειρά ενεργειών – από την εκπαίδευση, την απασχόληση και την πρόσβαση στις υπηρεσίες έως την αποφυγή των διακρίσεων και την κοινωνική ένταξη. Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, καθώς και στην προσέγγιση και επικοινωνία με τους νέους.

Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει σειρά μέτρων για την υλοποίηση της Δήλωσης του Παρισιού για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης, η οποία εγκρίθηκε στις 17 Μαρτίου 2015. Το 2016, μέσω του προγράμματος Erasmus+ διατίθενται περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ για διακρατικές εταιρικές σχέσεις ώστε να αναπτυχθούν καινοτομικές μέθοδοι και πρακτικές σε τοπικούς φορείς στη βάση. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (2014-2020), η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί έργα ευαισθητοποίησης στις αξίες της ΕΕ, ιδίως της ανεκτικότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και της συμμετοχής στην κοινωνία των πολιτών. Το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020) στηρίζει έργα που εστιάζουν στην πρόληψη και στην καταπολέμηση του ρατσιστικού και ξενοφοβικού μίσους και της μισαλλοδοξίας, καθώς και έργα που προωθούν την εκπόνηση εργαλείων και πρακτικών για την αποτροπή, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη αντεπιχειρημάτων και θετικών ανταφηγήσεων.