Συζητήσεις για τη σύνοδο κορυφής και την ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων

 european flag                                         

Τα μέτρα αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, όπως αυτά συμφωνήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κατά την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 23 Σεπτεμβρίου, θα συζητηθούν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ την Τρίτη, στις 9πμ ώρα Γαλλίας. Η ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων στην ΕΕ και στις γειτονικές χώρες θα αναλυθεί σε ξεχωριστή συζήτηση επίσης την Τρίτη το πρωί.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τις συζητήσεις στην ολομέλεια μέσω του EP Live και του EbS +.

Το ΕΚ με ψήφισμά του στις 10 Σεπτεμβρίου ζήτησε, μεταξύ άλλων, την αλλαγή των κανόνων του Δουβλίνου (για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου), τη χορήγηση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους και την υιοθέτηση μιας κοινής παγκόσμιας στρατηγικής για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Κατά την άτυπη σύνοδο κορυφής της 23ης Σεπτεμβρίου οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν τους τρόπους αντιμετώπισης των επειγουσών αναγκών των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επιπλέον βοήθειας ύψους 1 δισ. ευρώ στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, της αύξησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον Λίβανο, την Ιορδανία και την Τουρκία, και της ενίσχυσης των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Αποφάσισαν επίσης να ενισχύσουν τον διάλογο με την Τουρκία, ξεκινώντας με την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν στις 5 Οκτωβρίου, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Στη σύνοδο κορυφής συζητήθηκαν επίσης μέτρα όπως η ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και ο εντοπισμός, η καταχώρηση και η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των μεταναστών στα «hotspots».

Η μετανάστευση θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο της συζήτησης στη σύνοδο του Συμβουλίου υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 8-9 Οκτωβρίου, καθώς και στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου.

Σημείωμα προς τους συντάκτες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συναποφασίζουν για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

 

Οι τρέχουσες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, κατά την οποία το ΕΚ και το Συμβούλιο θα νομοθετήσουν επί ίσοις όροις, είναι οι ακόλουθες:

 

– Η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο εντός της ΕΕ – Εισηγητής: Timothy Kirkhope (ΕΣΜ, Ηνωμένο Βασίλειο)

 

– Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής – Εισηγήτρια: Sylvie Guillaume (Σοσιαλιστές, Γαλλία)

 

– Η υιοθέτηση αλλαγών στον κανονισμό του Δουβλίνου για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων – Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (Φιλελεύθεροι, Σουηδία)

 

– Η αναθεώρηση του κώδικα θεωρήσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους – Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία)

 

– Η υιοθέτηση μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για τους μη κοινοτικούς φοιτητές και ερευνητές – Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (Φιλελεύθεροι, Σουηδία)

 

– Η υιοθέτηση δέσμης μέτρων για τα «ευφυή σύνορα», η οποία περιλαμβάνει πρόταση για ένα «σύστημα εισόδου-εξόδου» ώστε να αποτρέπεται η υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιόδου παραμονής στην ΕΕ, και ως εκ τούτου η παράνομη μετανάστευση – Εισηγητές: Agustín Díaz de Mera (ΕΛΚ, Ισπανία), για το σύστημα εισόδου-εξόδου, και Tanja Fajon (Σοσιαλιστές, Σλοβενία), για το πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών (η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει ένα νέο πακέτο μέτρων για τα «ευφυή σύνορα» στα τέλη του 2015 / αρχές 2016).

 

Αναμένονται περαιτέρω προτάσεις στα τέλη του 2015 / αρχές 2016

 

Οι περαιτέρω προτάσεις που αναμένεται να ανακοινώσει η Επιτροπή στα τέλη του 2105 / αρχές του 2016, για τις οποίες το Κοινοβούλιο θα έχει επίσης αρμοδιότητες συναπόφασης, περιλαμβάνουν:

 

– Την ενίσχυση του Οργανισμού Frontex και την αύξηση των αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συνοριακού και Λιμενικού Σώματος

 

– Την υιοθέτηση ενός μόνιμου συστήματος επανεγκατάστασης των προσφύγων, που βρίσκονται επί του παρόντος σε τρίτες χώρες, σε όλη την ΕΕ (ο μηχανισμός για τη μετεγκατάσταση αυτών που βρίσκονται ήδη εντός της ΕΕ έχει ήδη κατατεθεί)

 

– Η μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου

 

– Η υιοθέτηση δέσμης μέτρων για τη «νόμιμη μετανάστευση», συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της οδηγίας για τη «μπλε κάρτα»

Τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης των προτάσεων αυτών θα εξεταστούν από την επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.