ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΙΜΕΡΜΑΝΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

avramopoulos-timmermansΟι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς την ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Μαΐου. Η συζήτηση θα γίνει την Τετάρτη στις 9πμ ώρα Γαλλίας.

Οι τέσσερις πυλώνες της ευρωπαϊκής ατζέντας για την μετανάστευση είναι οι εξής: μια ισχυρότερη κοινή πολιτική για το άσυλο που θα περιλαμβάνει και δεσμευτικές ποσοστώσεις για την κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και η πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, και μια νέα πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση ζωντανά μέσω του EP Live και του EbS+.

Σύνδεσμοι:

EP Live

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/video?date=20-05-2015

EbS+

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=05/20/2015

Δήλωση του προέδρου της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Claude Moraes (13.05.2015)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150511IPR54602/html/Civil-Liberties-Committee-Chair’s-statement-on-the-European-Agenda-on-Migration

Ενημερωτικό σημείωμα – Άσυλο και παράνομη μετανάστευση στην ΕΕ (στα αγγλικά)

http://epthinktank.eu/2015/04/23/asylum-and-irregular-immigration-in-the-eu/

Φάκελος Τύπου για τη μετανάστευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (13.05.2015)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm