Συμμετοχή στην Πρωτοβουλία «Why Europe Matters»

Το Junior Achievement Greece συμμετέχει στην πρωτοβουλία Why Europe Matters η οποία υλοποιείται από το Junior Achievement Europe και την Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Βιομηχάνων.

Το «Γιατί η Ευρώπη μετράει» είναι μια διεθνής έρευνα μέσω της οποίας διερευνώνται οι απόψεις των νέων για την Ευρώπη και την ΕΕ, την παιδεία και την απασχόληση καθώς και οι μελλοντικές ελπίδες και προσδοκίες τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2018.

10.000 άτομα ηλικίας από 16 έως 25 ετών και από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα κληθούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω έρευνα συμπληρώνοντας την κάτωθι ηλεκτρονική πλατφόρμα. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με όλες τις απαντήσεις.

Το Link για την έρευνα μπορείτε να το βρείτε εδώ: http://www.whyeuropematters.eu/survey-greek/