Συμφωνία ορόσημο για τα ορυκτά που προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές

eu buildingΤα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν χθες, 22/11, σε συμφωνία σχετικά με την τελική μορφή του κανονισμού που αφορά τα ορυκτά τα οποία προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές. Στόχος του εν λόγω κανονισμού είναι να σταματήσει η χρηματοδότηση ένοπλων ομάδων στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω του εμπορίου κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και χρυσού. Η συμφωνία επί του κανονισμού που επιτεύχθηκε χάρις στην διευκόλυνση της Επιτροπής, θα εξασφαλίσει ότι η πλειονότητα των εν λόγω ορυκτών και μετάλλων που εισάγονται στην Ευρώπη θα προέρχονται από υπεύθυνες πηγές.

«Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα αποτελούν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στις προσπάθειες μας να σταματήσουμε τις καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις ένοπλες συγκρούσεις που χρηματοδοτούνται από το εμπόριο ορυκτών. Είμαι πεπεισμένη ότι θα έχει πραγματικό αντίκτυπο εκεί που οι άνθρωποι υποφέρουν από τις εν λόγω συγκρούσεις. Πιστεύω ειλικρινά ότι το μοντέλο της ΕΕ θα αποτελέσει παράδειγμα το οποίο θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες», δήλωσε η Επίτροπος Εμπορίου κα Σεσίλια Μάλμστρομ.

Από τον φετινό Ιούνιο που επιτεύχθηκε πολιτική συνεννόηση επί των βασικών στοιχείων του κανονισμού, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάστηκαν για την διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Το σημαντικότερο ζήτημα ήταν να οριστεί ο τρόπος και ο χρόνος εφαρμογής του κανονισμού στους εισαγωγείς της ΕΕ. Ο κανονισμός, όπως συμφωνήθηκε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, έχει στόχο να εξασφαλίσει την βιώσιμη προμήθεια ποσοστού πάνω από το 95% όλων των εισαγωγών κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και χρυσού στην ΕΕ, μεταλλεύματα τα οποία θα καλύπτονται από διατάξεις περί δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2021. Εντωμεταξύ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα εργαστούν προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες δομές για να διασφαλιστεί η εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα υιοθετηθούν επίσης συνοδευτικά μέτρα για την υποστήριξη των εισαγωγέων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα μέτρα αυτά θα συνδυαστούν με ποικιλία δράσεων αναπτυξιακής βοήθειες και εξωτερικής πολιτικής για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του κανονισμού και ο θετικός του αντίκτυπος στην πράξη.

Ο κανονισμός θα εγκριθεί τώρα επίσημα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.