Σχέδιο Γιούνκερ: ευρωβουλευτές και υπουργοί καταλήγουν σε ανεπίσημη συμφωνία προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό έλλειμμα

σχεδιο_γιουνκερΒρείτε σχετική ανακοίνωση Τύπου στα αγγλικά

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150528IPR60339/html/Juncker-plan-MEPs-and-ministers-strike-informal-deal-to-bridge-investment-gap

 

Σημείωση:

AV website: press conference will be published in ‘live replay’ – full press conference in broadcast quality video for download (divided in pieces of 10′)

Link: http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?id=24460