Τι είναι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφόρησης Europe Direct;

europedirect.europa.eu.telephoneΗ Κεντρική Υπηρεσία Πληροφόρησης Europe Direct, είναι μια υπηρεσία πληροφόρησης της ΕΕ που παρέχει πληροφορίες για διάφορα θέματα γενικού ενδιαφέροντος της ΕΕ, αλλά και για συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ, καθώς και τα στοιχεία των συνδέσμων επικοινωνίας των οργανισμών, στους οποίους οι πολίτες ενδεχομένως επιθυμούν να απευθυνθούν.

Προσφέρει, επίσης, πρακτικές συμβουλές και στοχευμένη καθοδήγηση για ένα φάσμα θεμάτων που μπορούν να κυμαίνονται από το πώς υποβάλλεται μια καταγγελία για μη ασφαλή προϊόντα έως τον τρόπο αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στα Κράτη – μέλη της Ένωσης ή χρηματοδοτήσεις της ΕΕ σε διάφορους τομείς.

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφόρησης Europe Direct δίνει απαντήσεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ,  δωρεάν.

Πώς λειτουργεί;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν χωρίς χρέωση τον αριθμό 00 800 6789 1011, απ’ όπου κι αν βρίσκονται στην ΕΕ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 – 19:30 (ώρα Ελλάδος).

Μπορούν, επίσης, να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους, σε απευθείας σύνδεση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφόρησης Europe Direct.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ