Τομείς Δραστηριότητας της Ε.Ε.

steel_puzzle_sphere_1Η ΕΕ αναπτύσσει δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς πολιτικής, από τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέχρι το Εμπόριο, τη Γεωργία, την Ασφάλεια των Τροφίμων, Απασχόληση, την Ενεργειακή Πολιτική, τις Μεταφορές κ.ά.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και επιλέξτε έναν από τους τομείς πολιτικής που σας ενδιαφέρει, προκειμένου να ενημερωθείτε συνοπτικά για τις δραστηριότητες της ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα ή να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους σχετικά με τα αρμόδια όργανα, τη νομοθεσία, καθώς και τα συναφή έγγραφα