Τουρκία: Συνέντευξη Τύπου για την έκθεση προόδου της χώρας για το 2016 – Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017, 12.30μμ (ώρα Ελλάδος)

Η εισηγήτρια της έκθεσης προόδου της Τουρκίας για το 2016, Kati PIRI (Σοσιαλιστές, Ολλανδία),  θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017, στις 11.30πμ (ώρα Γαλλίας) στην αίθουσα LOW N-1/201, στο Στρασβούργο.

Στο σχέδιο ψηφίσματος <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0234+0+DOC+XML+V0//EL> οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για την οπισθοδρόμηση της χώρας στα ζητήματα του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Προτείνουν επίσης την αναστολή των ενταξιακών συνομιλιών με την Τουρκία εφόσον προχωρήσουν οι προτεινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα της χώρας.

Η σχετική συζήτηση στην ολομέλεια θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα ενώ το ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τη συνέντευξη τύπου μέσω του EP Live<http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/other-events/video?event=20170705-1130-SPECIAL-UNKN>