Το ΕΚ εγκρίνει τα επιπλέον 401,3 εκατ. ευρώ για τη μετανάστευση

Αθήνα, 15.10.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Το ΕΚ εγκρίνει τα επιπλέον 401,3 εκατ. ευρώ για τη μετανάστευση

 

metanastesΤο ΕΚ υπερψήφισε εχθές Τετάρτη την αύξηση κατά 401,3 εκατ. ευρώ της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Τα επιπλέον κεφάλαια, που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκαν από την επιτροπή Προϋπολογισμών του ΕΚ τη Δευτέρα, θα δοθούν στις χώρες της ΕΕ που έχουν πληγεί περισσότερο από την εισροή προσφύγων, στις χώρες μη μέλη της ΕΕ που φιλοξενούν περισσότερους Σύριους πρόσφυγες και σε τρεις οργανισμούς της ΕΕ.

 

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την επιπλέον χρηματοδότηση με 577 ψήφους υπέρ, 66 κατά και 14 αποχές.

 

Εκτός από την έγκριση των άμεσων δημοσιονομικών αλλαγών που απαιτούνται προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου για τη μετανάστευση, οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Προϋπολογισμών υποστήριξαν ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το επταετές θεσμικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου να υπάρξουν μακροπρόθεσμα δημοσιονομικά μέτρα που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ενός, κατά πως φαίνεται, μακροχρόνιου προβλήματος.

 

«Το Κοινοβούλιο κατανοεί τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης των προσφύγων και βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε να δράσει γρήγορα προκειμένου να ενισχυθούν οι πόροι που διατίθενται για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που προκύπτει από τους πρωτοφανείς αριθμούς προσφύγων και μεταναστών. Εντούτοις, καθώς η προσφυγική κρίση είναι πιθανό να παραταθεί και τα επόμενα χρόνια, θέλουμε να εξασφαλίσουμε επαρκείς πόρους μακροπρόθεσμα, κατά την αναθεώρηση δηλαδή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ το 2016», δήλωσε η εισηγήτρια για τις αλλαγές στον προϋπολογισμό του 2015 Eider Gardiazábal Rubial (Σοσιαλιστές, Ισπανία).

 

Επόμενα βήματα

 

Η διάθεση της επιπλέον αυτής ενίσχυσης θα είναι άμεση μετά και την έγκριση των μέτρων από το Συμβούλιο και το ΕΚ.

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες

 

Η Επιτροπή πρότεινε τις ακόλουθες αυξήσεις σε σχέση με τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τη μετανάστευση στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) 7/2015:

  • 100 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και του Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) σε αναλήψεις υποχρεώσεων, • 1,3 εκατ. ευρώ ανάληψης σε αναλήψεις υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών για 120 νέες θέσεις εργασίας στον ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και την Europol, και • 300 εκατ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΝΙ) που θα συμβάλει στο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο για τη Συρία

 

.

Σύνδεσμοι:

 

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (κάντε κλικ στις 14.10.2015) http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

 

Οπτικοακουστικό υλικό για τους επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

 

Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Eider Gardiazábal Rubial (Σοσιαλιστές, Ισπανία) http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL_home.html

 

Φάκελος διαδικασίας – Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015: Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2252(BUD)

 

Φάκελος διαδικασίας – Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2253(BUD)