Το ΕΚ ζητάει αλλαγή του συστήματος για τους εταιρικούς φόρους

 

taxesΤο ΕΚ με ψήφισμα που υιοθέτησε την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, παραθέτει τις προτάσεις του σχετικά με το πώς μπορεί να καταστεί δικαιότερο το σύστημα υπολογισμού και πληρωμής των εταιρικών φόρων. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ άλλων, να καταστήσουν υποχρεωτική την υποβολή αναφορών από τις πολυεθνικές εταιρίες των οικονομικών τους στοιχείων (κερδών και φόρων) ανά χώρα και να θεσπίσουν κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών. Ζητούν επίσης να υπάρξει ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας για τις φορολογικές αποφάσεις των κρατών μελών της ΕΕ που αφορούν αυτές τις επιχειρήσεις.

 

Το ψήφισμα των συν-εισηγητών Elisa Ferreira (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) και Michael Theurer (Φιλελεύθεροι, Γερμανία) υιοθετήθηκε με 508 ψήφους υπέρ, 108 κατά και 85 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι αποδεικνύεται επιβλαβής ο σημερινός εταιρικός φορολογικός ανταγωνισμός που ευνοεί την ανάπτυξη πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και φοροδιαφυγής. Εκτός από την απώλεια εσόδων για τα εθνικά κράτη, είναι επίσης άδικο το γεγονός ότι μεγάλες εταιρείες φτάνουν να μην πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους επί των κερδών τους, ενώ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και απλοί πολίτες πληρώνουν όλους τους φόρους που τους αναλογούν.

 

Υποβολή αναφορών ανά χώρα και κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά την καθιέρωση υποχρεωτικής υποβολής από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις όλων των οικονομικών τους στοιχείων ανά χώρα, συμπεριλαμβανομένων των πραγματοποιηθέντων κερδών, των φόρων, καθώς και των εισπραχθέντων επιδοτήσεων. Ζητά επίσης την καθιέρωση σαφούς ορισμού της «οικονομικής ουσίας» και άλλων παραγόντων που προσδιορίζουν τους φόρους που πρέπει να πληρώσουν οι επιχειρήσεις.

 

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι χρειάζεται επίσης να υπάρξει συμφωνία σχετικά με το τι επιτρέπεται στα πλαίσια των φορολογικών αποφάσεων και των προηγμένων «συμφωνιών μεταβιβαστικής τιμολόγησης» (ο τρόπος με τον οποίο αποτιμώνται οι συναλλαγές στο εσωτερικό της ίδιας εταιρείας).

Ο καλύτερος τρόπος για να δοθεί ένα τέλος στα προτιμησιακά καθεστώτα, στις αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων, αλλά και στα περισσότερα από τα ζητήματα που οδηγούν στη συρρίκνωση της φορολογικής βάσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η άμεση καθιέρωση υποχρεωτικής πανευρωπαϊκής κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιριών (ΚΕΒΦΕ), υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές.

 

Διαφάνεια

 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ να μοιράζονται συστηματικά τις εθνικές τους αποφάσεις και άλλα φορολογικά στοιχεία που έχουν αντίκτυπο σε άλλα κράτη μέλη. Επιμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να λαμβάνει τις πληροφορίες αυτές, προκειμένου να μπορέσει να διαδραματίσει το ρόλο της ως θεματοφύλακας του υγιούς ανταγωνισμού, όπως έπραξε στις περιπτώσεις των Starbucks και Fiat.

 

Καλύτερη προστασία για τους πληροφοριοδότες

 

Οι πληροφοριοδότες, οι αποκαλύψεις των οποίων προάγουν το δημόσιο συμφέρον, πρέπει να προστατεύονται καλύτερα, υπογραμμίζει το ψήφισμα, σημειώνοντας ότι οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο «Luxleaks» έγιναν από ερευνητικούς δημοσιογράφους που χρησιμοποίησαν πληροφορίες που τους παρείχε ο πρώην εργαζόμενος της «Big Four», Antoine Deltour, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη  στο Λουξεμβούργο.