Το ελαιόλαδο Μεσσαράς, με τίτλο «ΜΕΣΣΑΡΑ», έγινε η 100η προστατευόμενη ελληνική ονομασία προέλευσης γεωργικού προïόντος στην ΕΕ.

messaraΤο «ΜΕΣΣΑΡΑ», ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από την περιοχή Μεσσαρά της Κρήτης, καταχωρίσθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2013 ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης. Η ονομασία αυτή, αποτελεί την εκατοστή ελληνική ονομασία γεωργικού προϊόντος που καταχωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Επίτροπος Αρμόδιος για Θέματα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Dacian Cioloş, σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στα μέσα Οκτωβρίου στην Ελλάδα, δήλωσε τα εξής: «Η γεωργία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι βασικό εργαλείο για την εμπορία ποιοτικών γεωργικών προϊόντων, η παραγωγή των οποίων αποτελεί παράδοση για τους Έλληνες γεωργούς. Με τις γεωγραφικές ενδείξεις, ο καταναλωτής είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, ο γεωργός επικοινωνεί καλύτερα την ποιότητα των προϊόντων του και ενισχύει τη θέση του στην τροφική αλυσίδα, ενώ αυξάνει τις δυνατότητες πωλήσεων.»

Το «Μεσσαρά» είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που λαμβάνεται με μηχανικές μεθόδους από ελιές Κορωνέικης ποικιλίας και παράγεται στην περιοχή της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη. Οι συγκεκριμένες γεωγραφικές παράμετροι στην περιοχή που αποτελεί το Νοτιότερο σημείο της ευρωπαϊκής ηπείρου όπου καλλιεργείται η ελιά, είναι ασυνήθεις και συντελούν στην δημιουργία ενός ειδικού μικροκλίματος για την ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας. Ο συνδυασμός των ασβεστολιθικών, σχετικά φτωχών σε οργανική ουσία εδαφών, και της αυξημένης έκθεσης των ελαιοκάρπων στο ηλιακό φως, συμβάλλει στην αύξηση της συγκέντρωσης των αρωματικών συστατικών στο μέσο φρουτώδες ελαιόλαδο «Μεσσαρά».

Η εν λόγω ονομασία θα προστεθεί στον κατάλογο των 1.100 και πλέον προϊόντων που προστατεύονται ήδη από τη νομοθεσία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, των ονομασιών προέλευσης και των παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων. Τα καθεστώτα Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την καθιέρωσή τους το 1992, έχουν καταχωρίσει πάνω από 1.100 γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ποιότητας από όλη την ΕΕ και εκτός αυτής, με συνολικό όγκο πωλήσεων 15,8 δισ. ευρώ το 2010.

Το μερίδιο των εθνικών γεωγραφικών ενδείξεων, στον ελληνικό εθνικό τομέα τροφίμων και ποτών έφθασε στο 10% περίπου το 2010.  Οι ελληνικές γεωγραφικές ενδείξεις αφορούν κυρίως στα τυριά, κατά τρία τέταρτα περίπου, στο κρασί που βρίσκεται κάτω από το 20%, στα αλκοολούχα ποτά που βρίσκονται κάτω από το 10% και στο ελαιόλαδο που βρίσκεται κάτω από το 5%.

Το 2010 η Ελλάδα αντιπροσώπευε το 2% της συνολικής αξίας των πωλήσεων Γεωγραφικών  Ενδείξεων και το 9% του συνολικού αριθμού ΓΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που την κατέτασσε στην 7η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών για τη σημασία των γεωγραφικών ονομασιών.

Η «γεωγραφική ένδειξη» αναφέρεται σε ονομασίες προϊόντων των οποίων μία ιδιότητα, μια φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική τους προέλευση. Οι πολίτες και οι καταναλωτές στην ΕΕ αναζητούν όλο και περισσότερο την ποιότητα. Αποτέλεσμα είναι η αυξημένη ζήτηση γεωργικών προϊόντων με ταυτοποιήσιμα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνδέονται ιδίως με τη γεωγραφική τους προέλευση.

Οι παραγωγοί μπορούν να εξακολουθήσουν να παράγουν ποικίλο φάσμα ποιοτικών προϊόντων μόνον εάν λαμβάνουν δίκαιη ανταμοιβή για τους κόπους τους. Γι’ αυτόν το λόγο, οι παραγωγοί πρέπει να είναι σε θέση να γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους στους αγοραστές και τους καταναλωτές υπό συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού.

Το καθεστώς της ΕΕ για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ),  δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν αυτά τα προϊόντα μέσω ενός συμβόλου στην επισήμανση τους. Οι αρχές των κρατών μελών ελέγχουν τη χρήση της ονομασίας στην αγορά.

Στο καθεστώς της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα υπολογίζονται:

¨       Πάνω από 500 Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ): Ονομασίες προϊόντων που οφείλουν τα χαρακτηριστικά τους αποκλειστικά ή κυρίως στον τόπο παραγωγής τους και στην τεχνογνωσία των τοπικών παραγωγών. Το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο πρέπει να έχει παραχθεί, μεταποιηθεί και παρασκευαστεί σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με χρήση αναγνωρισμένης τεχνογνωσίας

¨       Πάνω από 450 Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ): Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα των οποίων η φήμη ή τα χαρακτηριστικά συνδέονται στενά με την παραγωγή στη γεωγραφική περιοχή. Τουλάχιστον ένα από τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης ή παρασκευής εκτελείται εντός της περιοχής.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο των ΠΓΕ γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από την βάση δεδομένων DOOR:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html