Το Ελληνικό Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT

ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΗ 1Τα νέα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δικτύου Europe Direct που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα για την περίοδο 2013 – 2017, επιλέχθηκαν κατόπιν συμμετοχής σε σχετική πρόσκληση,  από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Στην χώρα μας τα Κέντρα Europe Direct είναι συνολικά 19, ενώ σ’ όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε 500.

Για να επικοινωνήσετε με τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct στην Ελλάδα, συμβουλευτείτε τον σχετικό πίνακα