Υποτροφίες του προγράμματος Marshall Memorial Fellowship για το 2016

eliamepΤο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής  (ΕΛΙΑΜΕΠ),  ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία υπόδειξης Ελλήνων και Κυπρίων υποψηφίων για την επιλογή των υποτρόφων του προγράμματος Marshall Memorial Fellowship του German Marshall Fund of the US για το 2016.

Προκειμένου να υποδείξετε κάποιο  εξέχον ηγετικό πρόσωπο από τον χώρο σας, παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται στη συνέχεια. Μπορείτε να υποδείξετε μόνο ένα άτομο για το πρόγραμμα και η προθεσμία για την υποβολή υποψηφίων λήγει την  Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε τον ιστοχώρο αυτό<http://www.gmfus.org/transatlantic-leadership-initiatives/marshall-memorial-fellowshiphttp:/www.gmfus.org/transatlantic-leadership-initiatives/marshall-memorial-fellowship>.

Το Marshall Memorial Fellowship (MMF) είναι η ναυαρχίδα του προγράμματος διαμόρφωσης ηγεσίας του German Marshall Fund of the United States (GMF). Η υποτροφία παρέχει μια μοναδική ευκαιρία σε ηγετικές προσωπικότητες που βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να γνωρίσουν τις πολιτικές, τους θεσμούς, και τον πολιτισμό της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Το GMF απονέμει πάνω από 100 υποτροφίες κάθε έτος, στους καλύτερους και ικανότερους από όλα τα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων του χώρου της πολιτικής, των επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Από τη θεσμοθέτησή του το 1982, το πρόγραμμα ΜΜF, έχει δημιουργήσει ένα  δίκτυο αποτελούμενο από περισσότερους από 2000 υποτρόφους οι οποίοι παραμένουν ενεργοί μέσω ετησίων συνεδρίων, περιφερειακών συναντήσεων, διαδικτυακών επικοινωνιών, καθώς και με την εμπλοκή τους σε άλλους τομείς του προγράμματος GMF.

We are pleased to announce that the Greek nomination process for the 2016 Marshall Memorial Fellowship program has begun. This process is for candidates who are citizens of Greece and Cyprus.

To nominate an exceptional leader from your community, please follow the guidelines and steps outlined below.

Guidelines:

1. You may nominate only one individual for the program. The deadline for nomination is Monday, September 21, 2015.

2. Your nominee must meet the general eligibility criteria. Most importantly, please make sure that he or she is between 28 and 40 years of age, is a citizen of Greece or Cyprus, is available to travel in 2016, and occupies a leadership position with potential for growth. For more information, please visit our website here<http://www.gmfus.org/mmf>.

The Marshall Memorial Fellowship (MMF) is the flagship leadership development program of the German Marshall Fund of the United States (GMF).  The Fellowship provides a unique opportunity for mid-career leaders from the United States and Europe to explore policies, institutions, and culture on the other side of the Atlantic.  GMF awards over 100 Marshall Memorial Fellowships each year to the best and brightest from all professions, including politics, business, media, and nongovernmental organizations.  Founded in 1982, the MMF program features a network of over 2,000 alumni who remain engaged through annual conferences, regional meetings, online communications, and involvement in other GMF program areas.   For more information on the Fellowship, please click here<http://www.gmfus.org/transatlantic-leadership-initiatives/marshall-memorial-fellowshiphttp:/www.gmfus.org/transatlantic-leadership-initiatives/marshall-memorial-fellowship>.