ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΔΩΝ ΣΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΛΕΕΙ ΤΟ ΕΚ


drinksΠροτάσεις για τη σήμανση περιεχομένου θερμίδων των αλκοολούχων ποτών θα πρέπει να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο το 2016, τόνισε το ΕΚ την Τετάρτη. Το ψήφισμα καλεί για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για το αλκοόλ που θα επικεντρώνεται στην  καταπολέμηση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους και θα περιλαμβάνει ευρεία σήμανση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποθαρρύνεται η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης .

 

Το ΕΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «ξεκινήσει αμέσως εργασίες για τη νέα στρατηγική της ΕΕ για το αλκοόλ (2016-2022)», προκειμένου να βοηθήσουν τις εθνικές κυβερνήσεις να καταπολεμήσουν τις βλαπτικές επιπτώσεις του αλκοόλ . Η στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων, τη βελτίωση στην πρόληψη και τη θεραπεία, καθώς και τη μείωση των ατυχημάτων που προκαλούνται από οδήγηση σε κατάσταση μέθης, αλλά και την ανάλυση διαφόρων μορφών κατανάλωσης οινοπνεύματος, υπογραμμίζεται στο ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τετάρτη με ανάταση χειρός.

Αναγραφή των συστατικών και των θερμίδων

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον η υποχρέωση παροχής πληροφοριών για τα συστατικά και τη θρεπτική αξία πρέπει να ισχύσει και για τα αλκοολούχα ποτά, λένε οι ευρωβουλευτές
  • Το θερμιδικό περιεχόμενο των αλκοολούχων ποτών θα πρέπει να επισημαίνεται σαφώς, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση για το σκοπό αυτό το αργότερο εντός του 2016, προσθέτουν
  • Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης συστήματος σήμανσης σε όλη την ΕΕ, το οποίο θα προειδοποιεί τους καταναλωτές για τους κινδύνους που ενέχει η οδήγηση σε κατάσταση μέθης .

 

Προστασία των νέων καταναλωτών

Το ΕΚ παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειες για την προστασία των νέων εφαρμόζοντας αυστηρά τη νομοθεσία για τα όρια ηλικίας και συνιστά την παρακολούθηση των επιπτώσεων της διαφήμισης του αλκοόλ στους νέους και τον περιορισμό έκθεσής τους σε αυτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τρόπους καταπολέμησης της πώλησης φτηνού αλκοόλ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη διασυνοριακή πώληση αλκοόλ μέσω του διαδικτύου  τονίζει το ΕΚ . Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διεξάγουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους από τα «προγραμματισμένα μεθύσια με άμετρη κατανάλωση αλκοόλ», ιδιαίτερα για τους ανηλίκους , και να εντείνουν τις προσπάθειες για τη μείωση τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες

Η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία ασθενειών που συνδέονται με ανθυγιεινό τρόπο ζωής σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι ο εθισμός στο αλκοόλ συνιστά παράγοντα κινδύνου για περισσότερες από 60 νόσους, συμπεριλαμβανομένων της αλκοολικής ηπατοπάθειας (ALD – Alcoholic Liver Disease), της χρόνιας αλκοολικής παγκρεατίτιδας και όλων σχεδόν των άλλων παθήσεων του πεπτικού συστήματος, του καρκίνου, του διαβήτη, των καρδιαγγειακών παθήσεων, της παχυσαρκίας, της εμβρυακής διαταραχής φάσματος λόγω κατανάλωσης αλκοόλ (Foetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) και νευροψυχικών διαταραχών, όπως ο αλκοολισμός·

 

Η κατάχρηση αλκοόλ προκαλεί ετησίως 3,3 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους παγκοσμίως. Στην ηλικιακή ομάδα 20-39 ετών περίπου το 25% όλων των θανάτων μπορεί να αποδοθεί στην κατάχρηση αλκοόλ. Οι θάνατοι αυτοί οφείλονται συχνά σε ατυχήματα, πράξεις βίας ή ηπατικές νόσους.

 

Σύνδεσμοι:

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (κάντε κλικ στις 29.04.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

 

Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη εδώ (28.04.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/video?debate=1430151916529

 

EbS+ (27.04.2015)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/27/2014

 

Οπτικοακουστικό υλικό για επαγγελματίες

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

 

Ενημερωτικό σημείωμα (στα αγγλικά)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554195/EPRS_ATA(2015)554195_EN.pdf 

Δείτε εδώ την διαδικτυακή Τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

http://www.europarltv.europa.eu/

Επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Γραφείου μας:  http://www.europarl.gr/

Με την Συνθήκη της Λισαβόνας, σε ισχύ από τη 1η Δεκεμβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε νέες σημαντικές νομοθετικές εξουσίες.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει πλέον με το Συμβούλιο των Υπουργών στο σύνολο, σχεδόν, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στους τομείς της γεωργίας, της μετανάστευσης, της ενέργειας καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ε.Ε..  Ως το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της Ένωσης, το Ε.Κ. διασφαλίζει ότι η Ε.Ε. λογοδοτεί στους πολίτες της, με την ενίσχυση της συμμετοχής των Ευρωβουλευτών σε σημαντικές αποφάσεις όπως η κάλυψη αξιωμάτων σε κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   @EP_Hellashttp://www.facebook.com/GrafeioEurwpaikouKoinovoulioustinElladaPage