Χρηματοδοτική Διευκόλυνση της ΕΕ για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία

money3Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Μαΐου, στις Βρυξέλλες η δεύτερη συνεδρίαση της Διευθύνουσας Επιτροπής της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία. Στην Διευθύνουσα Επιτροπή — συνάντηση σε επίπεδο ανωτάτων υπαλλήλων — συμμετέχουν εκπρόσωποι από κράτη μέλη της ΕΕ και την Τουρκία υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η Διευθύνουσα Επιτροπή επιβλέπει και αξιολογεί την εφαρμογή της Διευκόλυνσης, παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και λαμβάνει αποφάσεις για τις ενέργειες που θα υποστηριχθούν και τα χρηματοδοτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.

Δελτίο Τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης είναι διαθέσιμο εδώ.

Δείτε επίσης το ενημερωτικό δελτίο «Η Χρηματοδοτική Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία».