1 δις για την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων για το 2015


youngpeople-at-workΈνα δισεκατομμύριο ευρώ θα διαθέσει η ΕΕ το 2015 για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βρουν εργασία 650.000 νέοι, ύστερα από αλλαγές στους κανόνες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και που ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη. Η χρηματοδότηση για την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) συμπληρώνει τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ ) στα 20 κράτη-μέλη σε περιοχές όπου η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 25 % .

Η πρόταση της Επιτροπής εγκρίθηκε με 632 ψήφους υπέρ, 30 ψήφους κατά και 31 αποχές.

 

«Είμαστε σε κούρσα ενάντια στο χρόνο και η Ευρώπη δίνει ώθηση στην απασχόληση των νέων. Η πρόκληση ήταν να επιτευχθεί μία σταθερή συμφωνία που να απολαμβάνει ευρείας στήριξης σε χρόνο ρεκόρ – και όταν είναι αποφασισμένη, η ΕΕ αποδίδει», δήλωσε η εισηγήτρια της έκθεσης για το ΕΚ Elisabeth Morin – Chartier ( ΕΛΚ, Γαλλία ).

 

Ο αριθμός των νέων μεταξύ 15  και 25 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης αυξάνεται ανησυχητικά , ιδίως στα κράτη μέλη που έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία να απορροφήσουν την ανάλογη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο καταβολή εμπροσθοβαρώς των κονδυλίων είναι, ως εκ τούτου, υψίστης σημασίας.

 

Η χρηματοδότηση του ΠΑΝ για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε € 3,2 δις, η οποία θα συνδυαστεί με τουλάχιστον € 3,2 δις που θα προέρχονται από κονδύλια των κρατών μελών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μέχρι το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει 28 από 34 επιχειρησιακά προγράμματα του ΠΑΝ, τα οποία θα μπορούσαν να λάβουν μέχρι το ένα τρίτο των κονδυλίων τους αμέσως μόλις τεθούν σε ισχύ οι τροποποιημένοι κανόνες.

 

Η χρηματοδότηση του ΠΑΝ με 1 δις που θα διατεθεί φέτος θα ενισχύσει τη συμβολή της ΕΕ για το κόστος έργων από το 1 – 1,5 % στο 30 % για το 2015. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί νέο χρήμα, δεδομένου ότι είχε ήδη προβλεφθεί στο πλαίσιο του ΠΑΝ.

Οι χώρες που επωφελούνται από την πρωτοβουλία αυτή είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν τα έργα που χρειάζονται, αλλά δράσεις του ΠΑΝ θα πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2018. Η ύπαρξη προόδου κατά την εφαρμογή στα πρώτα χρόνια του προγράμματος στα κράτη μέλη θα είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική επιτυχία της πρωτοβουλίας.

 

Επόμενα βήματα

Οι αλλαγές στους κανόνες αυτούς θα πρέπει τώρα να εγκριθούν από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και θα τεθούν σε ισχύ μία ημέρα μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

 

Σύνδεσμοι: 

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (κάντε κλικ στις 29.04.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη εδώ (28.04.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1430148648549

 

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ (29.04.2015, 4 μμ ώρα Γαλλίας)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/other-events/video?event=20150429-1430-SPECIAL-UNKN

 

Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Elisabeth MORIN-CHARTIER (ΕΛΚ,Γαλλία)

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/38596/ELISABETH_MORIN-CHARTIER_home.html

 

Φάκελος διαδικασίας

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0026(COD)

 

Οπτικοακουστικό υλικό για επαγγελματίες

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

 

Ενημερωτικό σημείωμα (στα αγγλικά)

http://epthinktank.eu/2014/04/03/youth-employment-initiative

 

Γράφημα: Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

http://ec.europa.eu/social/contentAdmin/BlobServlet?docId=13420&langId=en

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4102_en.htm

 

Δείτε εδώ την διαδικτυακή Τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

http://www.europarltv.europa.eu/

Επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Γραφείου μας:  http://www.europarl.gr/

Με την Συνθήκη της Λισαβόνας, σε ισχύ από τη 1η Δεκεμβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε νέες σημαντικές νομοθετικές εξουσίες.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει πλέον με το Συμβούλιο των Υπουργών στο σύνολο, σχεδόν, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στους τομείς της γεωργίας, της μετανάστευσης, της ενέργειας καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ε.Ε..  Ως το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της Ένωσης, το Ε.Κ. διασφαλίζει ότι η Ε.Ε. λογοδοτεί στους πολίτες της, με την ενίσχυση της συμμετοχής των Ευρωβουλευτών σε σημαντικές αποφάσεις όπως η κάλυψη αξιωμάτων σε κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

   @EP_Hellas

http://www.facebook.com/GrafeioEurwpaikouKoinovoulioustinElladaPage