134 εκατ. ευρώ Κρατική Ενίσχυση ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έργα υποδομής φυσικού αερίου για την Ελλάδα.

ergoΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η παροχή βοήθειας σε τέσσερα έργα για τη βελτίωση και επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, συνάδει με τους Κανόνες Κρατικών Εισχύσεων της ΕΕ. Τα εν λόγω έργα, αποσκοπούν αφενός στην αύξηση της ικανότητας μεταφοράς φυσικού αερίου, στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Ελλάδα, αλλά και στη μείωση των εκπομπών CO2.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση συμβάλλει στην προώθηση των ενεργειακών στόχων της ΕΕ,  χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής,  αρμόδιος για την Πολιτική Ανταγωνισμού, κ. Χοακίν Αλμούνια, δήλωσε σχετικά:

«Η συγκεκριμένη ενίσχυση, θα βοηθήσει την Ελλάδα να επεκτείνει και να ενισχύσει το δίκτυο φυσικού αερίου. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών αερίου και θα ωφεληθούν οι καταναλωτές χάρη στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας.»

Ο ΔΕΣΦΑ είναι ο μόνος διαχειριστής μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Έχει όμως την υποχρέωση να παρέχει σε όλους τους προμηθευτές αερίου πρόσβαση στο δίκτυό του. Η χορήγηση ποσού 134 εκατ. ευρώ στον ΔΕΣΦΑ, αφενός από εθνικούς πόρους και αφετέρου από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, κατευθύνεται στην υλοποίηση τεσσάρων έργων υποδομής και συγκεκριμένα:

  • Στην αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας, η οποία θα συμβάλλει σε μια καλύτερη εξισορρόπηση της ζήτησης αερίου στο νότιο τμήμα της χώρας και θα βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού.
  • Στην εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία, η οποία θα  βελτιώσει τη ροή αερίου από βορρά προς νότο, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη κατανάλωση φυσικού αερίου.
  • Τέλος, οι νέοι αγωγοί αερίου υψηλής πίεσης επιτρέπουν τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας σε περιοχές, οι οποίες δεν είχαν προηγουμένως πρόσβαση στο φυσικό αέριο, όπως το Αλιβέρι και οι Άγιοι Θεόδωροι στη Μεγαλόπολη.

Το συνολικό ποσό που θα επενδυθεί στα έργα αυτά, ανέρχεται σε 414 εκατ. ευρώ.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα έργα αυτά θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και θα προσδώσουν και έμμεσα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ενός λιγότερο ρυπαντικού καυσίμου για την παραγωγή ενέργειας.