Agenda της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (25 – 31 Μαΐου 2015)

europe1AGENDA ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα ,  (25 – 31 Μαΐου 2015)

 

A. Νέα / Δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πέμπτη 28 Μαΐου: Επίσκεψη του Επιτρόπου κ. Carmenu VELLA στην Ελλάδα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Καρμένου Βέλα θα επισκεφτεί την Ελλάδα προκειμένου να λάβει μέρος στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας 2015 (ΕΗΘ). Η ΕΗΘ θα λάβει χώρα μεταξύ 28 και 31 Μαΐου 2015 στον Πειραιά, με την διεξαγωγή ειδικού συνεδρίου και πλήθος εκδηλώσεων. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Τρίτη 26 Μαΐου: Διεθνής Διάσκεψη για την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Στη Διάσκεψη θα συμμετάσχουν η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κυρία Federica MOGHERINI, ο Επίτροπος για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη κ. Neven MIMICA και ο Επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων και Ευρωπαίος Συντονιστής για τον Ebola κ. Χρήστος ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που ξεκίνησε το 2013 και για τη βιώσιμη ανάκαμψη της χώρας, ιδρύοντας, μεταξύ άλλων, το 2014 το Ταμείο υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών Bêkou. Μάθετε περισσότερα για τη Διάσκεψη και για τη δράση της ΕΕ στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία.

 

Τετάρτη 27 Μαΐου:

 

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για ένα συγκεκριμένο έτος καθορίζεται σύμφωνα με τις αναμενόμενες ανάγκες για την κάλυψη των προγραμμάτων και των πολιτικών της ΕΕ και σύμφωνα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016 θα εστιάσει στην περαιτέρω τόνωση της ανάπτυξης και των επενδύσεων στην Ευρώπη, στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα, όπως προβλέπουν οι πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker. Μετά την έγκρισή του από το Σώμα των Επιτρόπων, το σχέδιο προϋπολογισμού θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μάθετε περισσότερα εδώ.

 

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει συζήτηση προσανατολισμού για τη φορολόγηση των εταιρειών. Οι συζητήσεις προσανατολισμού αποτελούν πρωτοβουλία του Προέδρου Juncker με στόχο την προετοιμασία πολιτικών σε στρατηγικούς τομείς. Στη συγκεκριμένη συζήτηση, το Σώμα των Επιτρόπων θα εξετάσει πώς η φορολόγηση των εταιρειών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την τόνωση της οικονομίας. Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για τη φορολογική διαφάνεια που παρουσίασε η Επιτροπή (Μάρτιος 2015) και θα τροφοδοτήσει περαιτέρω μέτρα για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, τα οποία θα παρουσιαστούν τον Ιούνιο. Μάθετε περισσότερα εδώ.

 

Πέμπτη 28 Μαΐου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη μηνιαία δέσμη παραβάσεων. Οι αποφάσεις αυτές καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη και την πλειονότητα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύουν στην επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ σε όλη την Ευρώπη προς το συμφέρον πολιτών και επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τις παραβάσειςΣυχνές ερωτήσεις για τις παραβάσεις

 

Β. Οπτικοακουστικό υλικό

 

Θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας: ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου για τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ

 

Η ολοκληρωμένη αυτή δέσμη μεταρρυθμίσεων που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο διαμόρφωσης μιας πολιτικής θα ενισχύσει τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Επίσης, θα βελτιώσει την ποιότητα της νέας νομοθεσίας χάρη σε καλύτερες εκτιμήσεις επιπτώσεων των νομοσχεδίων και σχετικές τροποποιήσεις. Θα συμβάλλει έτσι στην επίτευξη των στόχων των πολιτικών της ΕΕ με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Δείτε το βίντεο και μάθετε περισσότερα εδώ!

 

Γ. Δράσεις στην Ελλάδα

 

Τετάρτη 27 Μαΐου: Συνάντηση εμπλεκόμενων φορέων “Προς ένα Οδικό Χάρτη για Γαλάζιες Επενδύσεις και Θέσεις Εργασίας στη Μεσόγειο” – Διοργάνωση από την Ένωση για τη Μεσόγειο την οποία συμπροεδρεύουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιορδανία [Divani Caravel, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα – ώρα 09:00-18:00] Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή

 

Πέμπτη 28 Μαΐου: Ετήσια εκδήλωση της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE 2020, με θέμα: «Ένας χρόνος μαζί, σε ένα Κοινό Όραμα. Με στόχους και αποτελέσματα» – Διοργάνωση από τη ΜΚΟ QualityNet Foundation, σε συνεργασία με  το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΕΒΕΑ και το ΕΒΕΑ, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα [Κτήριο Εθνικής Τράπεζας, αίθριο του Μεγάρου Μελά, Αίολου 93, 10551 Αθήνα – ώρα 17:00 – 21:00] Είσοδος αυστηρά μόνο με πρόσκληση. Περισσότερες πληροφορίες

 

Πέμπτη 28 έως Παρασκευή 29 Μαΐου: Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας 2015 με τίτλο: “Λιμάνια και ακτές: Οι πύλες της Θαλάσσιας ανάπτυξης” με τη συμμετοχή του Επιτρόπου κ. Carmenu VELLA, αρμόδιου για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία – Διοργάνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG MARE), το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τον Δήμο Πειραιά [Μέγαρο Μουσικής, Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 1, 115 21, Αθήνα] Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή

 

Πέμπτη 28 έως Κυριακή 31 Μαΐου: Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας, διοργανώνονται οι “Ημέρες Θάλασσας” – Διοργάνωση από τον Δήμο Πειραιά [Πειραιάς] Περισσότερες πληροφορίες